Διαδικτυακές Υπηρεσίες Π.Α

Η Πολεμική Αεροπορία παρέχει για τα στελέχη της, τη δυνατότητα λήψης βεβαιώσεων μισθοδοσίας σε ηλεκτρονική μορφή (pdf).

Η καταβολή των τακτικών αποδοχών στο Στρατιωτικό και Πολιτικό προσωπικό της ΠΑ πραγματοποιείται στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων την 27η ημέρα κάθε μήνα και αφορούν στον επόμενο μήνα (πλην των περιπτώσεων ΙΔΟΧ, ΙΔΑΧ και μαθητών Στρατ. Σχολών που αφορούν στον τρέχοντα μήνα) πχ η μισθοδοσία μηνός Σεπτεμβρίου καταβάλλεται την 27η Αυγούστου του έτους που αφορά.

Αναλυτική ενημέρωση παρέχεται στα αναλυτικά φύλλα μισθοδοσίας, που αναρτώνται στην παρούσα υπηρεσία μισθοδοσίας προσωπικού περί τις τρεις (3) έως πέντε (5) ημέρες προ της καταβολής των υπόψη ποσών, καθώς προηγείται η επεξεργασία των μεταβολών εκάστου μήνα από το ΟΛΚΑ καθώς και η αποδοχή και οριστικοποίηση του ηλεκτρονικού αρχείου μισθοδοσίας από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ).