Διαδικτυακές Υπηρεσίες Π.Α

Η Πολεμική Αεροπορία παρέχει για τα στελέχη της, τη δυνατότητα λήψης βεβαιώσεων μισθοδοσίας σε ηλεκτρονική μορφή (pdf).